انفجار کارآفرینی

گفته می‌شود حدود 540 ميليون سال پیش اتفاق بسیار عجیبی کره زمین را به کلی دگرگون ساخت. ارگان‌های زنده شروع به تقسیم سلولی کردند و پدیده‌ای که آن را به نام «انفجار ادامه مطلب ←

در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال صورت می‌گیرد؛ تشریح نقش اصناف در رونق اقتصادی کشور

همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال با حضور روسا و نمایندگان اتاق های اصناف ایران ، بازرگانی و تعاون دوشنبه 28 اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار ادامه مطلب ←