فرسایی وحید در گفت‌وگو با اتاق اصناف ایران: نظام مالیاتی باید بر اساس ظرفیت مالی هر استان تعیین شود

رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه تعیین نرخ مالیات باید بر اساس ظرفیت مالی هر استان باشد،گفت: یک نسخه مالیاتی واحد را برای همه استان‌ها نباید پیچید، هر استان بر ادامه مطلب ←