نایب رئیس اتاق اصناف ایران: باید هزینه‌های ایجاد اشتغال را برای کارفرما به حداقل رساند/ اصناف بزرگترین قطب کارفرمایی و اشتغالزایی کشور هستند

نایب رئیس اتاق اصناف ایران، اصناف را بزرگترین قطب اشتغالزایی کشور دانست و تاکید کرد: حمایت از واحدهای تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی و برداشتن موانع کسب‌وکار آنها ادامه مطلب ←