مشاور رئیس جمهور در گفت‌وگو با اصناف ایران: اتاق اصناف ایران در رأس تعاملات اقتصادی قرار دارد

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با بیان اینکه توجه دولت به بخش خصوصی جدی است ، گفت: اتاق اصناف ایران در رأس تعاملات اقتصادی قرار دارد که باید توجه بیشتری به این بخش صورت گیرد. محمدرضا ادامه مطلب ←